logo-gora Indymedia to sieć zwykłych ludzi, aktywistów i organizacji
zajmujących się tworzeniem niezależnych mediów.
Naszym wspólnym celem jest dostarczanie informacji
o ważnych zjawiskach społecznych i politycznych
w sposób całkowicie oddolny i niekomercyjny.
logo-dol


Wątki tematyczne:
Inne centra:

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
korea
manila
qc

Europe
abruzzo
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
imc-london
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
saint-petersburg
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
torun
toscana
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela
venezuela

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

serwis obsługiwany jest przez program Mir
OUR EARTH IS 2 THE SIZE OF THE PRIMEVAL EARTH
ZBIGNIEW CHARNAS : http://poland.indymedia.org/pl/2010/11/52418.shtml?comments=true 10-12-2010 11:20
And existing four billion years ago the Primeaval Earth (the Earth between Mars and Venus) was two times smaller than nowadays our Blue Planet Earth. My climatic observations and conclusions strengthen Hypothesis of the Expanding Earth and reconcile it to others! // Nasza Ziemia jest dwa razy większa niż Pierwotna Ziemia, a istniejąca cztery miliardy lat temu Pierwotna Ziemia (Ziemia pomiędzy Marsem a Wenus) była dwa razy mniejsza niż obecnie nasza Błękitna Planeta Ziemia. Moje klimatyczne spostrzeżenia i wnioski wzmacniają hipotezę ekspandującej Ziemi i godzą ją z innymi!
{The best at the end ! Najlepsze na końcu !}


WHY ICE AND ABYSS GET WARM FAST
LASATI & AGATI
FOR US

Abreast of the great historical discoveries and findings , science can also make mistakes . Even big ones . There is for instance not seen yet by official scientists dangerous effect of altitude moving up of about 1500 (1500-plus) metres of mountain snow-line on the Himalayan and Andes summits and on Central-African massive tops , running in last 160 years of the XIX , XX and XXI centuries , seen already often by native mountain people . Snow-line is the line of about 0 °C (273 K) existing maximally high in the mountains more or less in every normal summer .

Processes in the kernel of the our Blue Planet Earth are yet unknown to the very end . Device analysis of the Moon-Earth tandem emitting heat rays says that heat getting away from interior of the Earth is about myriad times (10000 x) bigger than estimating inadequately by science for today . More exactly : heat emitted from the interior through the surface and the atmosphere is about 20 % (1 / 5) of whole heat emitted in infrared rays by the Earth into the cosmic space (in temperature degrees 193 K in 267 K of the atmosphere-surface temperature ; about 193 K on surface if the Earth to be alone without the Sun) .

It means that we have also on time inside-born (generated from the inside) big hothouse effect and such antropological fast global warming in the ocean abyss . Land surface average temperature increase (LASATI) of about 1 °C determinate for example in the same time average temperature increase of over 0.1 °C on the abyss ground in 4000 metres deep ocean water (AGATI-4000M ; near ten times less) [For more details read my previous article from November 2010] .


SUBMARINE ASTUTE
&
YAMAL GAS-TUBE

Though the United Kingdom is situated beyond the limits of the Arctic , British submarines operate also in this region of the world . When on 22 Oct. 2010 I read short news that the submarine HMS “Astute” had sunk helplessly to the sea-bed , I thought it might be result of entering by this unit a so-called methane scum . It is ocean area (of e.g. the Golfstrom) supersaturated by gaseous methane which is emitted from under-sea lodes of methane hydrates (clathrates) as consequence of proceeding progressively step by step oceanic abyssal global warming and consequence of emission of hot thermal waves from under activated big Icelandic volcanoes .

The HMS “Astute” had already , they said , some similar to present-day troubles with bad navigation . Yet will there be always one and the same cause repetitive in that ?!

An empty ship is liable not to perceive the effect of its entering a methane scum area , whereas an overloaded one can quickly get flooded in it . Likewise submarine – having in emergence over the water-line almost only kiosk and outer deck – can suddenly lose its uplift and water-level natation and run aground on the bottom of over-methaned explored aquatic area in temporary , transitional or even critical circumstances .


THAT THE BIG YAMAL , YEAH
!!!
GOOD BYE , GOOD BYE , YAMAL
!!!

Maybe stocks of Russian oil & gas companies exploring and exploiting the West-Siberian (Yamal) region will shortly go down when/if something wrong will suddenly rapid happen in/on the northern European seas in the Arctic in 2010 , 2011 , etc. years ! And so on !


THERE IS NO BETTER TRANSLATOR
LIKE FAST NETTER ONE
***
ATTENTION NOTATION

Use the Google’s search-engine automatic translator for provisional translating of the article sequences from/into English or Polish or other languages :

 http://www.google.pl/language_tools?hl=pl


ROZPOZNANIE TERENU BŁĘKITNEJ PLANETY
NIE PRZEBIEGŁO COKOLWIEK WŁAŚCIWIE
NIESTETY
!!!

Rozpoznanie terenu , choć nieraz niemożliwe od razu na właściwą skalę , powinno być ostatecznie przeprowadzone jak najbardziej dogłębnie . W omawianym przypadku słowo „dogłębnie” znaczy również dosłownie wewnątrz obiektu rozpoznania , to jest we wnętrzu planety Ziemia .

Z tym rozpoznaniem , jak niniejszym widać , jest już na samym wstępie pewien podstawowy problem . Istnieją bowiem dwie teorie – dwie różne szkoły – opowiadające o wgłębnej ewolucji naszej planety . Moje natomiast ostatnie konstatacje rzucają na kwestię ich racji ciekawe światło .

Klasyczna szkoła utrzymuje , że ciepło we wnętrzu Ziemi pochodzi głównie z rozpadu promieniotwórczego uwięzionych w jej skałach pierwiastków , a poza tym z ciepła pierwotnego kolizji i koncentracji planetarnych młodej jeszcze planety . W tym przypadku Ziemia zachowuje mniej więcej swoje gabaryty sprzed przez blisko cztery i pół miliarda lat .

Warto w tym miejscu przypomnieć , że poprzednia klasyczna szkoła – nie biorąca pod uwagę ciepła rozpadu promieniotwórczego – nędznie i z kretesem oddała czas jakiś temu swe nieuzasadnione pozycje w nauce na rzecz szkoły o bogatszym zasobie wiadomości .

Podobnie też znana teoria dryfu kontynentalnego , zrodzona w 1912 i opublikowana w 1929 roku , przyjęła się powszechnie dopiero po wielu perturbacjach , a to po tym jak w latach 60. została potwierdzona empirycznie . Do dzisiejszego dnia zaś stała się już ona częścią standardowej podręcznikowej wiedzy szkolnej .

Właśnie dryf kontynentalny jest bardzo istotnym elementem teorii drugiej szkoły geofizycznej i geologicznej ewolucji Ziemi . Ta nowatorska szkoła utrzymuje , iż wszystkie płyty kontynentalne Błękitnej Planety stykały się niegdyś – jeszcze przed niecałym miliardem lat wstecz – krawędziami swymi ze sobą . W sposób całkowicie wyczerpujący dla stałej i jednocześnie ogólnej powierzchni planety wszystkie zasoby zewnętrznych skał granitowych . Woda nie tworzyła wówczas jeszcze płynnych oceanów pomiędzy kontynentami , lecz w postaci wolnej utrzymywała się w niewielkiej ilości w atmosferze ziemskiej bądź związana była ze skałami we wnętrzu Ziemi .

Jak łatwo można obliczyć z wzoru na powierzchnię kuli (P = 4π · r^2) , pierwotna Ziemia miała prawie dwukrotnie mniejszy średni promień i średnicę (r = nie 6,371 lecz 3,43 tys. km) , oraz blisko dwukrotnie mniejszy średni obwód (S = 2π · r) . Swą wielkością przypominała Marsa w jego współczesnym gabarycie . Obecnie 71 % powierzchni naszego globu przypada na oceany , a 29 % na lądy . Mniej więcej cztery miliardy lat temu 100 % powierzchni planety stanowiła skorupowa powierzchnia lądowa – ta na którą składają się dziś wyłącznie lądy Błękitnej Planety (29 %) . Oczywiści jest to dość spore uproszczenie , nie zawierające choćby pewnych możliwych przemian powierzchniowych związanych choćby ze zmianami grawitacji czy też temperatury i nie uwzględniające istnienia zalanych wodami szelfów kontynentalnych .


EARTH’S
INTERIOR SPHERE BURNING
WITH
MYRIAD GRADE SUN FIRE

A dlaczegoż to nasza Ziemia tak napuchła ? W to właśnie nie mogą uwierzyć zwolennicy starej geofizyczno-geologicznej szkoły przemian , a zwolennicy nowej tu geotektonicznej szkoły na to właśnie między innymi pytanie poszukują właściwej odpowiedzi . Samo grzanie się klasycznie-promieniotwórczych skał takiej ewolucji globu ziemskiego nie umożliwia !

Wiemy natomiast skądinąd , że nasze Słońce , jak wszelkie słońca w ogólności , powiększaj niebagatelnie swoje gabaryty w ciągu swej wiele miliardów lat trwającej ewolucji . Słońce wszak nie jest malejącą w spalaniu bryłą węgla , lecz jest ono rosnącą ciągle kulą ognia . Jeśli we wnętrzu Ziemi jej jądro stanowi specyficzny reaktor nuklearny – w którym zachodzą reakcje , na temat przebiegu których na razie dopiero snujemy domysły – to jego ewolucyjny rozrost reakcyjny jest prawdopodobnie bardzo możliwy !

We właściwych działach nauki trwają obecnie prace nad rozszyfrowaniem najbardziej zagadkowych tajemnic Ziemi . O tym , że jądro Ziemi jest niezwykłym nowego typu reaktorem nuklearnym ćwierkają już tu i ówdzie wróble na wierzbie . Jeśli zaś jest tak faktycznie , to wszelkie dotychczasowe nieadekwatne szacunkowe rachuby emisji ciepła z głębi ziemi tracą na znaczeniu , gdyż tracą wszelki swój naukowy sens . To właśnie może wyjaśniać ich niebywałe niedoszacowanie o cztery poziomy rzędów wielkości !

Sytuacja ekspandującej Ziemi przypomina obraz w którym we wnętrzu ziemskiego płaszcza umieszczone jest jakoweś karłowate starzejące się słońce . Ewoluuje ono podobnie do naszego Słońca – przyspieszając coraz bardziej wzrost swoich rozmiarów w miarę wypalania się jego wewnętrznego materiału nuklearnego . Nie zmienia się przy tym jego progresywnie jego masa , lecz przy pobliskim jej zachowaniu lub nawet znacznej utracie maleje stopniowo – ale z kolei już dość dalece – gęstość gabarytowa całego tego specyficznego geofizycznego tworu . Mechanizm taki może pogodzić niektóre argumenty zwolenników dwóch przeciwstawnych szkół ewolucji naszej interesującej niezmiernie planety .


SZKOŁA POD SZYLDEM
::
JAK SUKCESYWNIE OBIEKTYWNIE ZMIENIAĆ
SWOJE UTRWALONE OD DAWNA
OSOBISTE POGLĄDY

Oczywiście słowo „teoria” w przedstawionych powyżej przypadkach oznacza ściśle naukowo rzecz biorąc hipotezę . Hipoteza bowiem jest to teoria dopiero tworząca się , a więc „teoria w drodze” – funkcjonująca jeszcze przed jej ostatecznym naukowym potwierdzeniem i uznaniem . Sporne może być poza tym wszystkim jeszcze to , która ze wspomnianych tu hipotez jest tą nowatorską i nowoczesną , a która hipotezą klasyczną czy wręcz konserwatywną .

Pragnę podzielić się w tym miejscu z odbiorcami pewnymi moimi doświadczeniami , właśnie spod hasła „hipoteza a teoria” :

Przed bodaj dwiema dekadami lat natknąłem się w „Expressie Wieczornym” na notatkę prasową czy też artykulik , w którym stało niniejszym , że arktyczne lody morskie skuwające białą taflą Atlantyk w Cieśninie Duńskiej (Grenlandia – Islandia) zbliżyły się w niespotykanym dotąd stopniu na bliską odległość od wybrzeży Islandii . Globalne ocieplenie , zwłaszcza ocieplenie w Arktyce , było dla mnie już wówczas tak oczywistym zjawiskiem , że notkę na wycinku prasowym potraktowałem jak spotykaną nieraz medialną dywersję i wyrzuciłem z irytacją wprost do kosza na śmieci .

Dziś żałuję tego swojego postępku , gdyż warto było zatrzymać ten wycinek na pamiątkę , jako jedno z podstawowych źródeł informacji dla mojej teorii klimatycznego efektu buforowego CBE-KEB (wcześniej jako : Cumberland Syndrome) – teorii mówiącej o ogromnym ociepleniu globalnym , tyle że z przejściowymi miejscowymi ochłodzeniami . Wiadomość z wycinka – po kolejnych ustaleniach – ostatecznie okazała się być prawdziwa ! Kiedy poznałem już regułę i mechanizm określonego zachowania się atmosfery ziemskiej , wiedza przekazana ówcześnie w notatce popołudniówki stała się dla mnie wręcz oczywista !

Do podobnej sumiennej zmiany zapatrywań przyznać mogę się również w obecnej dobie . Kilka lat wstecz i jeszcze kilkanaście dni temu byłem przeciwnikiem tezy o jakimś tam rozszerzaniu się objętości prastarej Ziemi i to o rozszerzeniu aż dwukrotnym . Teraz zaś jestem ugruntowanym zwolennikiem tejże właśnie obrazoburczej tezy , istniejącej pod postacią hipotezy ekspandującej Ziemi . Dokładnie zaś zwolennikiem teorii synkretycznej w stosunku do obu przedstawionych , to jest pośredniej pomiędzy teorią ekspansji Ziemi a teorią wędrówki ziemskich płyt tektonicznych . Dlaczego ? A to dlatego znów , bo zaczynam rozumieć mechanizm zjawiska znacznej ekspansji Ziemi i obserwuję jego namacalne skutki ! Nic prostszego dla naszej wiedzy i naszej wiary !


[]


Dla powtórzenia nabytych wiadomości lub rozszerzenia posiadanej wiedzy
proponuję zapoznanie się z następującymi materiałami :

Słońce / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce

Ewolucja gwiazd / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja_gwiazd

Ziemia / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia

Teorie geotektoniczne / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Teorie_geotektoniczne

Teoria Wegenera / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_Wegenera

Wędrówka kontynentów / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dr%C3%B3wka_kontynent%C3%B3w

Tektonika płyt / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tektonika_p%C5%82yt

Hipoteza ekspandującej Ziemi / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_ekspanduj%C4%85cej_Ziemi


Przeczytaj poprzedni mój artykuł
w tym samym klimatyczno-geofizycznym ciągu tematycznym
=> link źródłowy

Uzupełnienia i sprostowania:
Komentarze:
OUR EARTH IS 2 THE SIZE OF THE PRIMEVAL EARTH
ZBIGNIEW CHARNAS : http://poland.indymedia.org/pl/2010/11/52418.shtml?comments=true 10.12.2010 11:48
Poprzedni artykuł = link źródłowy


And existing four billion years ago the Primeaval Earth (the Earth between Mars and Venus) was two times smaller than nowadays our Blue Planet Earth. My climatic observations and conclusions strengthen Hypothesis of the Expanding Earth and reconcile it to others! // Nasza Ziemia jest dwa razy większa niż Pierwotna Ziemia, a istniejąca cztery miliardy lat temu Pierwotna Ziemia (Ziemia pomiędzy Marsem a Wenus) była dwa razy mniejsza niż obecnie nasza Błękitna Planeta Ziemia. Moje klimatyczne spostrzeżenia i wnioski wzmacniają hipotezę ekspandującej Ziemi i godzą ją z innymi!

{The best at the end ! Najlepsze na końcu !}


WHY ICE AND ABYSS GET WARM FAST
LASATI & AGATI
FOR US

Abreast of the great historical discoveries and findings , science can also make mistakes . Even big ones . There is for instance not seen yet by official scientists dangerous effect of altitude moving up of about 1500 (1500-plus) metres of mountain snow-line on the Himalayan and Andes summits and on Central-African massive tops , running in last 160 years of the XIX , XX and XXI centuries , seen already often by native mountain people . Snow-line is the line of about 0 °C (273 K) existing maximally high in the mountains more or less in every normal summer .

Processes in the kernel of the our Blue Planet Earth are yet unknown to the very end . Device analysis of the Moon-Earth tandem emitting heat rays says that heat getting away from interior of the Earth is about myriad times (10000 x) bigger than estimating inadequately by science for today . More exactly : heat emitted from the interior through the surface and the atmosphere is about 20 % (1 / 5) of whole heat emitted in infrared rays by the Earth into the cosmic space (in temperature degrees 193 K in 267 K of the atmosphere-surface temperature ; about 193 K on surface if the Earth to be alone without the Sun) .

It means that we have also on time inside-born (generated from the inside) big hothouse effect and such antropological fast global warming in the ocean abyss . Land surface average temperature increase (LASATI) of about 1 °C determinate for example in the same time average temperature increase of over 0.1 °C on the abyss ground in 4000 metres deep ocean water (AGATI-4000M ; near ten times less) [For more details read my previous article from November 2010] .


SUBMARINE ASTUTE
&
YAMAL GAS-TUBE

Though the United Kingdom is situated beyond the limits of the Arctic , British submarines operate also in this region of the world . When on 22 Oct. 2010 I read short news that the submarine HMS “Astute” had sunk helplessly to the sea-bed , I thought it might be result of entering by this unit a so-called methane scum . It is ocean area (of e.g. the Golfstrom) supersaturated by gaseous methane which is emitted from under-sea lodes of methane hydrates (clathrates) as consequence of proceeding progressively step by step oceanic abyssal global warming and consequence of emission of hot thermal waves from under activated big Icelandic volcanoes .

The HMS “Astute” had already , they said , some similar to present-day troubles with bad navigation . Yet will there be always one and the same cause repetitive in that ?!

An empty ship is liable not to perceive the effect of its entering a methane scum area , whereas an overloaded one can quickly get flooded in it . Likewise submarine – having in emergence over the water-line almost only kiosk and outer deck – can suddenly lose its uplift and water-level natation and run aground on the bottom of over-methaned explored aquatic area in temporary , transitional or even critical circumstances .


THAT THE BIG YAMAL , YEAH
!!!
GOOD BYE , GOOD BYE , YAMAL
!!!

Maybe stocks of Russian oil & gas companies exploring and exploiting the West-Siberian (Yamal) region will shortly go down when/if something wrong will suddenly rapid happen in/on the northern European seas in the Arctic in 2010 , 2011 , etc. years ! And so on !


THERE IS NO BETTER TRANSLATOR
LIKE FAST NETTER ONE
***
ATTENTION NOTATION

Use the Google’s search-engine automatic translator for provisional translating of the article sequences from/into English or Polish or other languages :

 http://www.google.pl/language_tools?hl=pl


ROZPOZNANIE TERENU BŁĘKITNEJ PLANETY
NIE PRZEBIEGŁO COKOLWIEK WŁAŚCIWIE
NIESTETY
!!!

Rozpoznanie terenu , choć nieraz niemożliwe od razu na właściwą skalę , powinno być ostatecznie przeprowadzone jak najbardziej dogłębnie . W omawianym przypadku słowo „dogłębnie” znaczy również dosłownie wewnątrz obiektu rozpoznania , to jest we wnętrzu planety Ziemia .

Z tym rozpoznaniem , jak niniejszym widać , jest już na samym wstępie pewien podstawowy problem . Istnieją bowiem dwie teorie – dwie różne szkoły – opowiadające o wgłębnej ewolucji naszej planety . Moje natomiast ostatnie konstatacje rzucają na kwestię ich racji ciekawe światło .

Klasyczna szkoła utrzymuje , że ciepło we wnętrzu Ziemi pochodzi głównie z rozpadu promieniotwórczego uwięzionych w jej skałach pierwiastków , a poza tym z ciepła pierwotnego kolizji i koncentracji planetarnych młodej jeszcze planety . W tym przypadku Ziemia zachowuje mniej więcej swoje gabaryty sprzed przez blisko cztery i pół miliarda lat .

Warto w tym miejscu przypomnieć , że poprzednia klasyczna szkoła – nie biorąca pod uwagę ciepła rozpadu promieniotwórczego – nędznie i z kretesem oddała czas jakiś temu swe nieuzasadnione pozycje w nauce na rzecz szkoły o bogatszym zasobie wiadomości .

Podobnie też znana teoria dryfu kontynentalnego , zrodzona w 1912 i opublikowana w 1929 roku , przyjęła się powszechnie dopiero po wielu perturbacjach , a to po tym jak w latach 60. została potwierdzona empirycznie . Do dzisiejszego dnia zaś stała się już ona częścią standardowej podręcznikowej wiedzy szkolnej .

Właśnie dryf kontynentalny jest bardzo istotnym elementem teorii drugiej szkoły geofizycznej i geologicznej ewolucji Ziemi . Ta nowatorska szkoła utrzymuje , iż wszystkie płyty kontynentalne Błękitnej Planety stykały się niegdyś – jeszcze przed niecałym miliardem lat wstecz – krawędziami swymi ze sobą . W sposób całkowicie wyczerpujący dla stałej i jednocześnie ogólnej powierzchni planety wszystkie zasoby zewnętrznych skał granitowych . Woda nie tworzyła wówczas jeszcze płynnych oceanów pomiędzy kontynentami , lecz w postaci wolnej utrzymywała się w niewielkiej ilości w atmosferze ziemskiej bądź związana była ze skałami we wnętrzu Ziemi .

Jak łatwo można obliczyć z wzoru na powierzchnię kuli (P = 4π · r^2) , pierwotna Ziemia miała prawie dwukrotnie mniejszy średni promień i średnicę (r = nie 6,371 lecz 3,43 tys. km) , oraz blisko dwukrotnie mniejszy średni obwód (S = 2π · r) . Swą wielkością przypominała Marsa w jego współczesnym gabarycie . Obecnie 71 % powierzchni naszego globu przypada na oceany , a 29 % na lądy . Mniej więcej cztery miliardy lat temu 100 % powierzchni planety stanowiła skorupowa powierzchnia lądowa – ta na którą składają się dziś wyłącznie lądy Błękitnej Planety (29 %) . Oczywiści jest to dość spore uproszczenie , nie zawierające choćby pewnych możliwych przemian powierzchniowych związanych choćby ze zmianami grawitacji czy też temperatury i nie uwzględniające istnienia zalanych wodami szelfów kontynentalnych .


EARTH’S
INTERIOR SPHERE BURNING
WITH
MYRIAD GRADE SUN FIRE

A dlaczegoż to nasza Ziemia tak napuchła ? W to właśnie nie mogą uwierzyć zwolennicy starej geofizyczno-geologicznej szkoły przemian , a zwolennicy nowej tu geotektonicznej szkoły na to właśnie między innymi pytanie poszukują właściwej odpowiedzi . Samo grzanie się klasycznie-promieniotwórczych skał takiej ewolucji globu ziemskiego nie umożliwia !

Wiemy natomiast skądinąd , że nasze Słońce , jak wszelkie słońca w ogólności , powiększaj niebagatelnie swoje gabaryty w ciągu swej wiele miliardów lat trwającej ewolucji . Słońce wszak nie jest malejącą w spalaniu bryłą węgla , lecz jest ono rosnącą ciągle kulą ognia . Jeśli we wnętrzu Ziemi jej jądro stanowi specyficzny reaktor nuklearny – w którym zachodzą reakcje , na temat przebiegu których na razie dopiero snujemy domysły – to jego ewolucyjny rozrost reakcyjny jest prawdopodobnie bardzo możliwy !

We właściwych działach nauki trwają obecnie prace nad rozszyfrowaniem najbardziej zagadkowych tajemnic Ziemi . O tym , że jądro Ziemi jest niezwykłym nowego typu reaktorem nuklearnym ćwierkają już tu i ówdzie wróble na wierzbie . Jeśli zaś jest tak faktycznie , to wszelkie dotychczasowe nieadekwatne szacunkowe rachuby emisji ciepła z głębi ziemi tracą na znaczeniu , gdyż tracą wszelki swój naukowy sens . To właśnie może wyjaśniać ich niebywałe niedoszacowanie o cztery poziomy rzędów wielkości !

Sytuacja ekspandującej Ziemi przypomina obraz w którym we wnętrzu ziemskiego płaszcza umieszczone jest jakoweś karłowate starzejące się słońce . Ewoluuje ono podobnie do naszego Słońca – przyspieszając coraz bardziej wzrost swoich rozmiarów w miarę wypalania się jego wewnętrznego materiału nuklearnego . Nie zmienia się przy tym jego progresywnie jego masa , lecz przy pobliskim jej zachowaniu lub nawet znacznej utracie maleje stopniowo – ale z kolei już dość dalece – gęstość gabarytowa całego tego specyficznego geofizycznego tworu . Mechanizm taki może pogodzić niektóre argumenty zwolenników dwóch przeciwstawnych szkół ewolucji naszej interesującej niezmiernie planety .


SZKOŁA POD SZYLDEM
::
JAK SUKCESYWNIE OBIEKTYWNIE ZMIENIAĆ
SWOJE UTRWALONE OD DAWNA
OSOBISTE POGLĄDY

Oczywiście słowo „teoria” w przedstawionych powyżej przypadkach oznacza ściśle naukowo rzecz biorąc hipotezę . Hipoteza bowiem jest to teoria dopiero tworząca się , a więc „teoria w drodze” – funkcjonująca jeszcze przed jej ostatecznym naukowym potwierdzeniem i uznaniem . Sporne może być poza tym wszystkim jeszcze to , która ze wspomnianych tu hipotez jest tą nowatorską i nowoczesną , a która hipotezą klasyczną czy wręcz konserwatywną .

Pragnę podzielić się w tym miejscu z odbiorcami pewnymi moimi doświadczeniami , właśnie spod hasła „hipoteza a teoria” :

Przed bodaj dwiema dekadami lat natknąłem się w „Expressie Wieczornym” na notatkę prasową czy też artykulik , w którym stało niniejszym , że arktyczne lody morskie skuwające białą taflą Atlantyk w Cieśninie Duńskiej (Grenlandia – Islandia) zbliżyły się w niespotykanym dotąd stopniu na bliską odległość od wybrzeży Islandii . Globalne ocieplenie , zwłaszcza ocieplenie w Arktyce , było dla mnie już wówczas tak oczywistym zjawiskiem , że notkę na wycinku prasowym potraktowałem jak spotykaną nieraz medialną dywersję i wyrzuciłem z irytacją wprost do kosza na śmieci .

Dziś żałuję tego swojego postępku , gdyż warto było zatrzymać ten wycinek na pamiątkę , jako jedno z podstawowych źródeł informacji dla mojej teorii klimatycznego efektu buforowego CBE-KEB (wcześniej jako : Cumberland Syndrome) – teorii mówiącej o ogromnym ociepleniu globalnym , tyle że z przejściowymi miejscowymi ochłodzeniami . Wiadomość z wycinka – po kolejnych ustaleniach – ostatecznie okazała się być prawdziwa ! Kiedy poznałem już regułę i mechanizm określonego zachowania się atmosfery ziemskiej , wiedza przekazana ówcześnie w notatce popołudniówki stała się dla mnie wręcz oczywista !

Do podobnej sumiennej zmiany zapatrywań przyznać mogę się również w obecnej dobie . Kilka lat wstecz i jeszcze kilkanaście dni temu byłem przeciwnikiem tezy o jakimś tam rozszerzaniu się objętości prastarej Ziemi i to o rozszerzeniu aż dwukrotnym . Teraz zaś jestem ugruntowanym zwolennikiem tejże właśnie obrazoburczej tezy , istniejącej pod postacią hipotezy ekspandującej Ziemi . Dokładnie zaś zwolennikiem teorii synkretycznej w stosunku do obu przedstawionych , to jest pośredniej pomiędzy teorią ekspansji Ziemi a teorią wędrówki ziemskich płyt tektonicznych . Dlaczego ? A to dlatego znów , bo zaczynam rozumieć mechanizm zjawiska znacznej ekspansji Ziemi i obserwuję jego namacalne skutki ! Nic prostszego dla naszej wiedzy i naszej wiary !


[]


Dla powtórzenia nabytych wiadomości lub rozszerzenia posiadanej wiedzy
proponuję zapoznanie się z następującymi materiałami :

Słońce / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce

Ewolucja gwiazd / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja_gwiazd

Ziemia / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia

Teorie geotektoniczne / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Teorie_geotektoniczne

Teoria Wegenera / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_Wegenera

Wędrówka kontynentów / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dr%C3%B3wka_kontynent%C3%B3w

Tektonika płyt / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tektonika_p%C5%82yt

Hipoteza ekspandującej Ziemi / Wikipedia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_ekspanduj%C4%85cej_Ziemi


Przeczytaj poprzedni mój artykuł
w tym samym klimatyczno-geofizycznym ciągu tematycznym
=> link źródłowy

WIZUALIZACJA / Expanding Earth
Zbigniew Charnas : http://www.expanding-earth.org/ 12.12.2010 10:08

Conspiracy of Science - Earth is in fact growing
 http://www.youtube.com/watch?v=oJfBSc6e7QQ

Expanding Earth
 http://en.wikipedia.org/wiki/Expanding_Earth

WHY GLACIERS SHOOT ON & FALL TO BITS NOW
Zbigniew Charnas : http://pl.indymedia.org/pl/2010/12/52725.shtml 14.12.2010 22:39

Przeczytaj następny mój artykuł w merytorycznym ciągu tematycznym
=> link źródłowy

Wszystkie teksty zawarte na witrynie polskich Indymediów mogą być przedrukowywane w celach niekomercyjnych (za podaniem źródła), chyba że autor zastrzegł sobie prawa autorskie. Wyrażone w nich opinie należą wyłącznie do ich autorów i zespół Indymediów nie ponosi za nie odpowiedzialnosci. Zasady pracy redakcji IMC opisane są w polityce redakcyjnej.