logo-gora Indymedia to sieć zwykłych ludzi, aktywistów i organizacji
zajmujących się tworzeniem niezależnych mediów.
Naszym wspólnym celem jest dostarczanie informacji
o ważnych zjawiskach społecznych i politycznych
w sposób całkowicie oddolny i niekomercyjny.
logo-dol


Wątki tematyczne:
Inne centra:

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
korea
manila
qc

Europe
abruzzo
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
calabria
croatia
cyprus
emilia-romagna
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
imc-london
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
liguria
lille
linksunten
lombardia
madrid
malta
marseille
nantes
napoli
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
patras
piemonte
poland
portugal
roma
romania
russia
saint-petersburg
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
torun
toscana
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia

Latin America
argentina
bolivia
chiapas
chile
chile sur
cmi brasil
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela
venezuela

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
asheville
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
sarasota
seattle
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
fbi/legal updates
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

serwis obsługiwany jest przez program Mir
CLIMATIC BUFFER EFFECT
ZBIGNIEW CHARNAS : http://poland.indymedia.org/pl/2006/09/23440.shtml 26-10-2006 09:41
Encyklopedyczny opis teorii nazwanej klimatycznym efektem buforowym

___Klimatyczny efekt buforowy jest to hipoteza klimatologiczna rozwinięta do granic teorii naukowej , której autorem i odkrywcą jej podstawowej prawidłowości jest amator nauk atmosferycznych Zbigniew Charnas z Warszawy .
___Nazwa tej teorii nawiązuje do pojęcia roztworów buforowych znanych z chemii analitycznej . Opóźniają one do pewnej granicy zmianę stężenia jonów odczynowych przy dodawaniu kwasu bądź zasady do roztworu elektrolitu . Podobnie gazy cieplarniane wpompowywane do atmosfery ziemskiej , wywołując dodatnie sprzężenie zwrotne z parą wodną , mają początkowo prowadzić jedynie do niewielkiego wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi . Potem wzrost ten ma znacznie przyspieszyć . Pierwotnie teorię tę określono jako syndrom kamberlandzki – od Płw. Cumberland położonego w kanadyjskiej części Arktyki , który przez blisko całe ostatnie półwiecze poprzedniego stulecia latem i zimą ochładzał się .
___Według autora teorii można na podstawie opublikowanych wyników badań naukowych stwierdzić , że w II połowie XX wieku około jednej trzeciej powierzchni naszej planety uległo ochłodzeniu wskutek zagęszczenia się zachmurzenia w centrach niżów atmosferycznych i wzdłuż ich frontów . Pozostałe dwie trzecie obszaru planety ociepliły się w ciągu całego XX wieku znacznie bardziej niż o 0,6 °C , jak wynosi średnie ocieplenie całej powierzchni Ziemi , czyli o kilka stopni Celsjusza .
___Na potrzeby swej teorii wyże i niże znane z telewizyjnych prognoz pogody autor nazwał rzeczywistymi , a znane z atlasów geograficznych nazwał sezonowymi . Miejsca występowania tych ostatnich pokrywają się mniej więcej z zasięgami wyżów i niżów stałych , zwanych też powszechnie stacjonarnymi .
___Istnieje domniemanie , że średnie ocieplenie w wyżach zwanych tu rzeczywistymi daleko przekracza średnie ocieplenie powierzchni Ziemi w XX wieku i osiąga wartość 7,0 °C ! Równowagowo średnie ochłodzenie powierzchni w samych niżach rzeczywistych miałoby osiągać 6,0 °C , a równoległe ocieplenie w tych niżach na poziomie dolnej części średniego piętra zachmurzenia (2-3 tys. m npm.) miałoby wynosić 3,0 °C . Już dziś istnieją dowody , że w ścisłych centrach niżów sezonowych opady wzrosły o ponad połowę !
___Przedstawia się to drastycznie kontrastowo do rutynowych doniesień na temat globalnego ocieplenia przedstawianych na przełomie XX i XXI wieku . Teoria tłumaczy na swój sposób dwukrotny wzrost liczby obserwowanych tornad w USA w II połowie XX wieku i takiż jedynie najsilniejszych huraganów atlantyckich , 4 i 5 stopnia . A także wzrost intensywności zimowych śnieżyc występujących przy niewielkim mrozie , czy wysokościowe przyrastanie czap śnieżnych części lodowców . Trzydziestoprocentowy spadek prędkości Prądu Północnoatlantyckiego tłumaczy istotnym wzrostem opadów słodkiej wody w rejonie południowych wybrzeży Grenlandii .
___Ochłodzenie w II połowie XX wieku blisko trzeciej części powierzchni naszej planety Charnas uważa za perspektywicznie zanikające . Doniesienia klimatologiczne o antropogenicznym ociepleniu uważa za faktyczne , lecz skłania się jednocześnie ku tezie o niewielkim wpływie zmian aktywności Słońca na klimat Ziemi na zasadzie modulacji strumienia jonów wiatru galaktycznego .
___Dla Polski Charnas przewiduje przede wszystkim dotkliwy niedobór opadów i to już w bardzo niedługim , kilkunastoletnim okresie czasu ! Przypuszcza , że wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi przekroczy 5,0 °C nie pod koniec XXI wieku , lecz już w jego połowie ! W pierwszaj ćwierci XXI wieku wyniesie 1,5 °C , a w całym stuleciu kilkanaście stopni . Oceaniczny przybór wód w XXI wieku miałby osiągnąć kilkanaście metrów !
___Teoria Climatic Buffer Effect nie była jeszcze w 2006 roku uznaną teorią naukową . Jej rozpoznanie wymaga częściowo wiedzy z zakresu kilku dziedzin nauki : fizyki atmosfery , klimatologii oraz meteorologii . W celu podstawowej jej weryfikacji autor zgłasza dezyderat policzenia ocieplenia globalnego w XX wieku wyłącznie w rzeczywistych wyżach atmosferycznych . Historia zna dość częste przypadki powikłanych losów i długotrwałych narodzin uznanych dziś prawd naukowych .

Wykres :
 http://www.zb.eco.pl/ZB/191/img/klimat1.jpg
Uzupełnienia i sprostowania:
Notka biograficzna
Zbigniew Charnas     26.10.2006 18:44
Zbigniew Charnas urodził się w 1963 roku w Warszawie , w której mieszka do dziś . Z wykształcenia jest technikiem chemii analitycznej . Przez dwa lata był też studentem Politechniki Warszawskiej .

W działalność ekologiczną włączył się jesienią 1987 roku uczestnicząc w zakładaniu fundacji mającej budować nowoczesne osiedla ekologiczne . Na początku lat dziewięćdziesiątych pracował na stanowisku technicznym w Polskiej Akademii Nauk , gdzie docenił typ pracy dociekliwego naukowca . Został wówczas rodzajem samouka w dziedzinie współczesnych zmian klimatycznych na Ziemi .

W dniu 14 czerwca 1992 roku , jak twierdzi , poczynił na mapach Świata Nauki i atlasu geograficznego swoje życiowe spostrzeżenie o roli układów ciśnienia atmosferycznego w procesie globalnego ocieplenia . Przez kolejne lata rozwijał z przerwami swoją koncepcję katastroficznie wielkich zmian klimatu aż do postaci prawie teorii naukowej . Jednocześnie starał się zainteresować tą teorią naukowców , dziennikarzy i ekologów . Twierdzi , że w ostatnich latach przybywa kolejnych zatrważających potwierdzeń jej słuszności .

Zbigniew Charnas publikuje swoje najważniejsze prace na łamach pisma ekologów "Zielone Brygady" , w ekologicznym portalu internetowym "Zieloni.Org.Pl" oraz portalu niezależnych mediów "Indymedia" .

Czy można rozbudowaną wiedzę pana Zbigniewa Charnasa o regionalnych skutkach globalnego ocieplenia i jego prorocze pomysły ignorować ? Chyba nie warto !
Komentarze:
Zobacz podstawowe mapy
Zbigniew Charnas : http://poland.indymedia.org/pl/2006/11/24195.shtml 07.11.2006 15:01
Mapy są wyszczególnione pod tekstem najnowszego mojego artykułu : "KONIEC GLOBALNEGO OCIEPLENIA !" (w indylinku powyżej , przedstawiony tytuł jest oczywiście przewrotnie ironizujący)
Dla wikicenzorów
Zbigniew Charnas : http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyczny_efekt_buforowy 08.11.2006 20:07

Ogólną i szczególną teorię względności na świecznik , a samego Einsteina do lamusa ! Bo się autowypromował . OR , POR , czy PO , ORMO-wiec , ZOMO-wiec jakiś .

Zgubiliście swoją wikizasadę : Niekoniecznie prawdziwe , ale weryfikowalne . Wikicenzorzy ! Nadgorliwi nadubowcy ! Piorunem przesądzili , a nie doczytali , choć encyklopedyści .

Jak się to dziś niektórzy pchają na chybcika do góry , że trzeba stawiać zaporę . A z drugiej strony jak łatwo jest kogoś skasować . Za nogi i w dół ! Wylać dziecko z kąpielą . Polska klasyka , polskie piekiełko ! A miało się coś zmienić po 1989 roku .

Kupcie sobie zwykłą encyklopedię PWN z papieru i czytajcie ją na cmentarzu przy świecach , albo obok – na śmietniku historii .

Zainteresowany czytelniku ! Inkryminowany , inkludo-wiki-wany tekst znajdziesz w nie-wiki-necie z analogicznym tytułem po angielsku : C_B_Effect .
Zobacz też
Zbigniew Charnas : http://poland.indymedia.org/pl/2006/11/24096.shtml 11.11.2006 20:22
"Cały świat wysycha"
Zobacz następny mój artykuł
Zbigniew Charnas : http://poland.indymedia.org/pl/2006/11/24097.shtml 11.11.2006 20:24
"TRANSPIRACJA A GRAWITACJA , CZYLI STUDZIENNE DNO"
"Klimatyczny efekt buforowy" w "BiE"
Zbigniew Charnas : http://www.biznesiekologia.pl 19.12.2006 09:11
Zbliżony do powyższego tekst ukazał sie w 57 numerze dwumiesięcznika "Biznes i Ekologia" t.j. grudzień 2006/styczeń 2007 , str. 20 , "Klimatyczny efekt buforowy" .
Tu znajdziesz moje poprzednie prace w INDY
Zbigniew Charnas : http://poland.indymedia.org/pl/2006/09/23440.shtml 07.07.2007 06:17
Kliknij źródło :

"POLICZMY OCIEPLENIE W WYŻACH !"
CZY POLSKA SIĘ ZMIEŚCI JUTRO W G-40
Zbigniew Charnas : http://www.rybb.konin.lm.pl/charnas.jpg 06.10.2009 15:38

Do całej serii moich artykułów w dziale =ekologia= w Indymediach można przejść na przykład ze stron :

CZY POLSKA SIĘ ZMIEŚCI JUTRO W G-40 [132]
 http://poland.indymedia.org/pl/2009/09/47448.shtml?comments=true

Cieplej także w troposferze [001]
 http://poland.indymedia.org/pl/2005/09/15724.shtml?comments=true

DOSSIER CHARNASA , CIĄG DALSZY
Zbigniew Charnas : http://pl.indymedia.org/images/2009/02/42269.jpg 10.03.2010 12:16

Zbigniew Charnas – jest też twórcą koncepcji nowatorskiej metody produkcji energii elektrycznej oraz syntetycznego paliwa gazowego z węgla i wody przy wykorzystaniu energii węgla kopalnego , atomu oraz słońca , tj. z wykorzystaniem w terenie zurbanizowanym energetyki jądrowej , a w terenie niezurbanizowanym odnawialnych źródeł energii . Przy czym założeniem i postulatem jest w tej koncepcji uzyskanie 80-procentowej sprawności spalania węgla kopalnego w miejsce dotychczasowej zaledwie 30-procentowej .

Koncepcja ta – o ogólnej nazwie Fuel Greenfusion (FGF) – bazuje w przypadku produkcji elektryczności dla ośrodków przemysłowo-miejskich na elementach dotychczasowych technologii : elektrowni jądrowej , gazowni i elektrowni gazowej . Są one jednak zestawione w system kooperacyjny , a nie rozbite jak dotychczas na osobne niezależne jednostki . Za te same pieniądze można w przypadku zastosowania FGF uzyskać teoretycznie dwa razy więcej energii elektrycznej bądź cieplnej , i to przy niezmienionym stopniu emisji dwutlenku węgla – głównego antropogenicznego gazu cieplarnianego . Dzięki temu można byłoby w skali globalnej właśnie stopień ten dwukrotnie obniżyć .

Dzięki dodatkowej puli paliwa metanowego produkowanego z wykorzystaniem FGF można byłoby też obniżyć rosnącą po rychłym już przejściu przez szczyt wydobycia zwany Peak Oil cenę paliw na rynkach światowych . Koncepcja Fuel Greenfusion może więc stanowić podstawę zastosowania zasad etyki Much Fair Energy (MUFEN) , które także zostały sformułowane w zarysie przez Zbigniewa Charnasa .

Autor Zbigniew Charnas jest również zaangażowany w wybrane sprawy społeczno-polityczne , a jego konikiem jest obecnie filozofia historii . Dlatego nie łączy się ściśle z żadną demokratyczną czy też niedemokratyczną opcją polityczną .

Działalność internetowa Zbigniewa Charnasa jest być może (prawdopodobnie) monitorowana w odpowiednich ośrodkach kilku państw świata , w tym trzech rywalizujących supermocarstw – jednego w Ameryce Północnej i dwóch wschodzących w Eurazji . Autor sam się o to na swój sposób pro publico bono starał .


Najnowsza zaangażowana praca Zbigniewa Charnasa to artykuł zatytułowany :

POLSKA JAZDA W TRYBIE ZATOROWYM (!) WOZEM 4X4
 http://poland.indymedia.org/pl/2010/03/50075.shtml?comments=true

JAPANESE SASAGO SYNDROME, ...
Zbigniew Charnas : http://poland.indymedia.org/pl/2012/09/56003.shtml?comments=true 19.01.2013 18:53
... DUTCH DAM MARKER
AND AFRICAN INFERNAL OVERFLOW AS EVIDENCES
OF HOT EXPANDING EARTH THEORY
[GLOBAL WARMING , GEOPHYSICS AND COSMOLOGY]


To go on to my actually newest article number 177 and
to go on to the top of the series of my 177 articles click links bolow:

Japanese Sasago Syndrome, Dutch Dam Marker and
African Inferno Overflow as Evidences of Hot Expanding Earth Theory
 http://indymedia.org.au/2013/01/16/japanese-sasago-syndrome-dutch-dam-marker-and-african-inferno-overflow-as-evidences-of-ho

Japanese Sasago Syndrome & Dutch Dam Marker as
Evidences of Hot Expanding Earth
 https://www.indymedia.org.uk/en/2013/01/505681.html

JAPANESE SASAGO SYNDROME, DUTCH DAM MARKER...
[If the text is yet hidden go below to read it in the supplements and comments]
 http://pl.indymedia.org/pl/2013/01/56315.shtml?comments=true

Wszystkie teksty zawarte na witrynie polskich Indymediów mogą być przedrukowywane w celach niekomercyjnych (za podaniem źródła), chyba że autor zastrzegł sobie prawa autorskie. Wyrażone w nich opinie należą wyłącznie do ich autorów i zespół Indymediów nie ponosi za nie odpowiedzialnosci. Zasady pracy redakcji IMC opisane są w polityce redakcyjnej.